hat chia hat chia uc CÁCH SỬ DỤNG HẠT CHIA GIẢM CÂN | ton ngo khong | game đại náo thiên cung | game tay du ky online Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Sản phẩm võ hiệp từ bỏ Đài Loan
Home » » Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Sản phẩm võ hiệp từ bỏ Đài Loan

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Sản phẩm võ hiệp từ bỏ Đài Loan


Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện là một game trực tuyến 3D thuộc thể loại MMORPG có đầu đề võ hiệp được phát triển và vận hành vì công ty Zealot Digital của Đài Loan. Trò chơi lấy bối cảnh chính yếu truyện đích thị dựa trên tiểu thuyết “Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm”, người chơi sẽ được phiêu du vào thế giới võ hiệp rộng lớn của tác giả Cổ Long, gặp gỡ nhiều nhân dịp đánh vật nổi danh như Lí Tầm Hoan, A Phi.

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện Trailer

Hệ thống nghề nghiệp trong game được phân chia thành 5 lớp chính thị đưa 5 loại binh khí gồm Đao, Thương, Kiếm, Trảo và Ám Khí. Mỗi nghề nghiệp đều có kỹ năng đặc sắc riêng biệt, có tính chất cân bằng và người chơi tiền cần dùng tốt là có trạng thái lên tranh đoạt võ lâm.

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 1

Cụ trạng thái hơn, Kiếm Thần có năng lực khống chế đối phương di chuyển, thân pháp nhanh nhẹn, kiếm khí bao quát; Đao Hoàng có kỹ năng phá giáp, giảm năng lực chiến đấu của kẻ địch; Thương Vương sở hữu sức mạnh về ngoại công, số trung cao, có thể gánh vác vai trò tanker; Quỷ Y có kỹ năng gây sát thương xót liên tục, phong ấn, lại còn biết trị thương xót hiệu quả; Đạo Sư có kỹ năng hút máu, bộc lực cao và biết nhiều chiêu debuff kẻ thù.

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 2

Về bình diện nội dung gameplay,Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện sẽ mang tới nhiều hệ thống thú vị để người chơi khám phá như hệ thống thu thập anh hùng, hệ thống bá trạng thái tiến hóa, hệ thống đấu tranh trên không trung, hệ thống thành tựu, nuôi tọa kỵ, các hoạt động giới kì hạn thời gian, kỹ năng sống…

Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua,Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện đã đi vào giai đoạn thương mại hóa rộng rãi.

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 3

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 4

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 5

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 6

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 7

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 8

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 9

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 10

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 11

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 12

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 13

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 14

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 15

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 16

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 17

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 18

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 19

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 20

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 21

Chân Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Game võ hiệp hay từ Đài Loan 22


0 nhận xét:

Đăng nhận xét